İhtilaflı Bölge Elmasları

İHTİLAFLI BÖLGE ELMASLARI

1990'ların sonunda dünya, Afrika'daki bazı isyancı hareketlerin, meşru ve uluslararası bazda tanınmış hükümetlere karşı giriştikleri çatışmaları finanse etmek için birçok yolun yanı sıra yasa dışı elmas ticareti yaptıklarını da ortaya çıkardı.

İhtilaflı bölge elmasları hakkında farkındalık geliştikçe, sivil toplum kuruluşlarının desteğini yanına alan elmas sanayi, farklı isyancı örgütlerin neden olduğu ve insanların yaşadığı ciddi acılar konusunda daha büyük endişeler yaşamaya başladı.

İhtilaflı bölge elmasları, dünya ticaretinin çok küçük bir bölümünü temsil etse de, elmas endüstrisi sorunun üzerine kararlılıkla gitmeyi öncelikle ahlaki bir zorunluluk olarak gördü ve üyelerini ihtilaflı bölgeli elmaslarının ticaretini durdurma kampanyasında birleşmiş bir cephe oluşturmaları için harekete geçirdi. Bu çabaların sonucunda ve Kimberley Süreci otoritelerinin 2004 yılında bildirdiği üzere, dünya elmas arzının %99'dan fazlası, çatışmalarla ilgisi olmayan kaynaklardan elde edildiklerine dair sertifikalanmıştır.

Kimberley Süreci, ihraç edilen ve uluslararası sınır geçen her bir ham elmas sevkıyatının tahrif edilemez konteynerlerde taşınması gerekmektedir. Bunun yanı sıra, elmasların ihtilaflarla ilgisi olmayan kaynaklardan elde eldildiğini taahüt eden hükümet tasdikli, taklit edilemez, özel numaraları ve sevkiyat bilgilerini içeren Kimberley Süreci Sertifikası da sevkıyata eklenmektedir.

Bugün, Türkiye'nin de dahil olduğu 68 hükümet, sivil toplum kuruluşları ve elmas endüstrisi Birleşmiş Milletler kapsamındaki bu süreç tarafından yasal olarak bağlanmıştır.

Yorumlar